loader

Част от бизнес клиентите

 

Изпълняват се ангажименти в рамките на цялата страна, също така и чужбина! Пътните се свеждат до възможния минимум, за да може да инвестирате основно за фотографиите, а не за странични разходи!
За мен е важно Вие да получите това, което желаете и виждате. Затова е от изключително значение да чуя на първо място Вашата визия и концепции за фотографиите, които искате да бъдат изработени.
Само една активна комуникация между клиента и фотографа може да доведе до едни фантастични фотографии, които да са в абсолютна помощ на Вашия бизнес!
При всякакви въпроси, свържете се с мен на някой от контактите:

 

тел. 0885 60 25 12
имейл: photo@dragomirdraganov.com
драгомир драганов клиенти рекламна фотография